Exàmens oficials d'anglès

Anywhere pot preparar-lo per a un gran nombre d'exàmens d'anglès. El nostre mètode d'ensenyament assegura una correcta preparació en les quatre destreses lingüístiques: conversa, comprensió oral, lectura i redacció.


Oferim preparació per als següents exàmens oficials de Cambridge: