Cursos d'anglès bonificats per la Fundació Tripartita

La seva empresa pot sol·licitar ajudes per a totes les seves classes d'idiomes. Aquestes bonificacions s'obtenen a través de la Fundació Tripartita per a la Formació l'Ocupació.


Cada any la seva empresa té un crèdit assignat que pot utilitzar-se per a formar els seus empleats. El càlcul del seu crèdito està basat sobre l'import de la seguretat social que va pagar l'any anterior i el nombre d'empleats.

English Anywhere s'encarrega de gestionar aquestes ajudes, que podrien fins i tot cobrir la totalitat de la formació, depenent del nombre d'estudiants.